Hippiesarna

Ljuvliga Hippiesarna

20230507 föddes sex små hippiesar – tre hanar varav två blue merle och en svart trefärgad, samt tre tikar varav två röda trefärgade och en blue merle. Moder var Björabäckens FlowerPower Snowtower “Flinga” och fader var Ljuvliga Explosiva Svartkrut “Krut”.

Då flera av våra tidigare valpköpare och goda vänner anmält intresse för denna kombination sedan lång tid tillbaka, hade vi tyvärr inte möjlighet att öppna upp för några nya intresseanmälningar den här gången. Vi planerar ytterligare valpar senare i sommar och information kommer att skickas ut till er som står uppskrivna på valplistan via mail inom kort med möjlighet att anmäla valpintresse.

Kullreflektion

Reflektion kring utvärderingen kommer när kullen är runt 18 månader.

Kullsammanställning & Individpresentation

Kommer inom kort.